Blog, MBA

Kesan Saya Setelah Satu Tahun Kuliah S2 di SBM ITB

Keputusan untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi bukanlah keputusan yang ringan untuk diambil. Perlu persiapan dan pertimbangan matang sebelum mengambil langkah tersebut. Terlebih